Untitled Document

 
 
  • okagencythailand
  • okagencythailand
  • okagencythailand
  • okagencythailand
  • okagencythailand

Payment

การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ 2 วิธี


วิธีที่ 1 ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


          - ธนาคารกรุงเทพฯ

          - ธนาคารไทยพาณิชย์


(หากท่านต้องการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี หจก. โอเค เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
โปรด ดูรายละเอียดการโอนเงิน เลขที่, ชื่อบัญชีได้ที่ข้อมูลทางด้านขวามือ)

** เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
     กรุณาส่ง pay-in ยืนยันการชำระเงินมาที่
     Fax: 02-720-1186 หรือ
     Scan มาที่อีเมล์ okagency@yahoo.com **วิธีที่ 2 ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต

 Money       Credit cards
(หากท่านต้องการชำระเงินด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
ท่านสามารถเดินทางมาชำระเงินหรือบัตรเครดิตได้ที่บริษัท OK Agency (Thailand) Ltd. ) คลิกดูแผนที่


OK Agency (Thailand) Ltd.,
 
สามารถคลิกที่รูปภาพ เพื่อ zoom ดูภาพขยายใหญ่ และคลิกที่รูปอีกครั้งเพื่อกลับสู่สภาพเดิม
  zoom in   zoom in  
         
  zoom in